กราบสักการะหลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะอุดมพร 23 ตุลาคม 2563

กราบสักการะหลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะอุดมพร

 วันที่ 23 ตุลาคม 2563