นั่งสมาธิต้องสวดมนต์ก่อนหรือไม่

      จะนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ก่อนหรือเปล่า…เป็นคำถามที่แฟนรายการหลายท่านที่อยากจะเริ่มต้นปฏิบัติถามกันเข้ามาเยอะมากทีเดียวครับ

      “ การจะเริ่มนั่งสมาธิ ไม่จำเป็นที่จะต้องสวดมนต์ก่อนก็ได้ ” หากมีพื้นฐานของการปฏิบัติสมาธิมาแล้ว ก็สามารถเริ่มต้นน้อมนำจิต เข้าสู่ลำดับขั้นของสมาธิได้ทันที แต่หากท่านใดที่รู้สึกว่ายังนั่งสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิ ก็สามารถใช้วิธีการเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ก่อนก็ได้

      ให้จิตนิ่งพอสมควรแล้วจึงเริ่มเข้าสมาธิตามลำดับขั้นไป เพราะการสวดมนต์ก็ก่อให้เกิดสมาธิ หลายท่านบอกว่าสวดมนต์บ่อยๆแล้วรู้สึกอยากนั่งสมาธิ ก็สามารถนั่งได้ทันที

      บางท่านขณะสวดอยู่ กำลังสวดมนต์ แต่รู้สึกอยากนั่งสมาธิ ก็สามารถหยุดสวดแล้วก็เข้าสมาธิได้ทันที อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติของจิตนะครับ จิตที่จะเสพฌาน จิตที่เสพสมาธิก็ไม่ต้องไปขัดขวางหรือรั้งเอาไว้เพราะปล่อยไปตามความต้องการของจิต

      ถ้าจิตต้องการนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ ฉะนั้นจะสวดมนต์ก่อน นั่งสมาธิก่อนไม่มีข้อจำกัดใดๆครับ