บรรพชาอุปสมบทอาจารย์กฤษณะภูสิทธ์อุดม วันที่ 16 กันยายน 2564

 บรรพชาอุปสมบทอาจารย์กฤษณะภูสิทธ์อุดม

 วันที่ 16 กันยายน 2564