โรงทานแจกอาหารกฐินวัดป่าเจริญราช 11 ตุลาคม 63

โรงทานแจกอาหารกฐินวัดป่าห้าพระองค์

 วันที่ 04 ตุลาคม 2563