merit

มหามงคล ครบรอบ วันไหว้ครู บาอาจารย์ | วันที่ 13 ต.ค. 64

 พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาปร… Continue Reading…

merit

บรรพชาอุปสมบทอาจารย์กฤษณะภูสิทธ์อุดม วันที่ 16 กันยายน 2564

 พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาปร… Continue Reading…

merit

พิธีปฏิสังขรณ์สถูปหลวงปู่สายบัว ยโสธโร วันที่ 15 กันยายน 2564

 พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาปร… Continue Reading…

merit

พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาประจำเดือนมีนาคม 2564

 พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาปร… Continue Reading…

merit

บรรพชาอุปสมบทพระถ้ำวัวแดง 27 มีนาคม-1 เมษายน 64

 พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาปร… Continue Reading…

merit

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ รุ่งโรจฟาร์ม จังหวัดอยุธยา 20 ธันวาคม 2563

 พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มาธรรมะเทศนาปร… Continue Reading…

merit

งานไหว้ครูประจำปีถ้ำวัวแดง 63 จังหวัดชัยภูมิ 30 พฤศจิกายน 2563

โรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งสู้ภับโควิด2019… Continue Reading…

merit

ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิ 25 ตุลาคม 2563

โรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งสู้ภับโควิด2019… Continue Reading…

merit

ร่วมสร้างอุโบสถวันหนองไม้แก่นจังหวัดชัยภูมิ 24 ตุลาคม 2563

โรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งสู้ภับโควิด2019… Continue Reading…

merit

กราบสักการะหลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะอุดมพร 23 ตุลาคม 2563

โรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งสู้ภับโควิด2019… Continue Reading…