สร้างไอเดียยังไง ให้เป็นเงิน คุณเองก็ทำได้
@Glacier Hotel KhonKaen

อยู่รอดและเติบโตในยุค Digital Disruption
@Nadee 10
Hotel KhonKaen