กราบสักการะหลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะอุดมพร

 วันที่ 23 ตุลาคม 2563