การฝึกสวดนต์ นั่งสมาธิเพื่อการละวางความอยากแห่งจิตใจ

      ถ้าหากทุกคนในประเทศไทย ได้เรียนรู้คำของพระตถาคต ได้ฝึกฝนเข้าใจอริยมรรคมีองค์ 8 โดยเฉพาะ “ สัมมาสมาธิ ” เชื่อว่าประเทศไทยของเรา จะเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

      ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ไม่มีปัญหาเรื่องการเมือง ไม่มีปัญหา แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ไม่เกิดการเบียดเบียนกัน ทุกคนจะคิดถูก ทำถูก ปฏิบัติถูก ระลึกรู้ อยู่ในศีลธรรมจรรยา

      ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ หนังสือธรรมนิมิต นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ ให้ผู้คนได้รับรู้คุณประโยชน์ของการฝึกขัดเกลาจิตใจตามแนวของพระตถาคต ” เพื่อการละวางจากกิเลส และจากความทุกข์ทั้งปวง

      การสวดมนต์ และการนั่งสมาธิ เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำ มรรคมีองค์ 8 ให้สำเร็จข้อสัมมาสมาธิเพียงข้อเดียว ก็จะสามารถ ทำสำเร็จได้ทุกข้อโดยง่าย ให้เราต้องหมั่นฝึกฝนหนทางสู่ความสำเร็จนี้อยู่เป็นประจำ สำเร็จทุกเรื่องแน่นอน เมื่อพร้อมแล้วทบทวนหัวข้ออิทธิบาท 4 แล้วเริ่มกันเลยครับ