คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะ

LiVEสด… เพื่อพูดคุยกับแฟนรายการของอาจารย์กฤษณะพร้อมทีมงาน

ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.