โรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งสู้ภับโควิด2019 

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563