ทำไมต้องมีบทสวดมนต์หลากหลาย เลือกไม่ถูก

      บทสวดมนต์ที่เห็นกันอยู่ ต้องทำความเข้าใจกันก่อน ไม่ใช่ฟังเขามา ฟังเขาเล่ามา ฟังเขาบอกต่อๆกันมา ว่าสวดบทนี้จะดี สวดบทนั้นถึงดี สวดบทนี้ คงกระพัน สวดบทนี้ร่ำรวย

      เมื่อเข้าใจเรื่องวิธีสวดแล้ว ที่กล่าวในตอนต้นของหนังสือธรรมนิมิตนี้ ต้องมุ่งเน้นให้จิตเป็นสมาธิ และละวางจากกิเลสความอยาก โดยบทสวดมนต์จะแบ่งเป็น 3 หมวด

      หมวดที่ 1 เป็นหมวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า

      หมวดที่ 2 เป็นหมวดที่ บรรยายสาธยายข้อธรรมต่างๆ

      หมวดที่ 3 เป็นหมวดที่ เจริญพุทธคุณ หรือ ที่เรียกกันว่าพุทธาภิเสก

หรือเรียกง่ายๆ คาถาสำหรับเสก อัญเชิญบารมีพระพุทธเจ้าเพ่งกระแสจิตมาสถิต ใช้สำหรับการปลุกเสก เครื่องรางของขลัง ทำน้ำมนต์สร้างความเป็นมงคล

      ฉะนั้นการที่จะสวดก็ควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับโอกาสที่จะใช้ ก็จะเกิด “ พุทธานุภาพ ” ได้ตามประสงค์ที่ต้องการ วิธีสวดมนต์จึงต้องอ่านคำแปลก่อนทำความเข้าใจคำแปลเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง และจะได้เข้าใจ เลือกบทสวดมนต์ตามวัตถุประสงค์ของผู้สวดได้