ทำไมต้องสวดมนต์นั่งสมาธิ

      การฝึกสมาธิเป็นหนึ่งในหัวข้อของ อริยมรรคมีองค์ 8 เรียกว่าเป็นแนวทางดับทุกข์คือ “ สัมมาสมาธิ ” ฉะนั้นถ้าเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า และต้องการดับทุกข์ ก็ต้องมาฝึกฝนในการทำสมาธิ

      การฝึกสวดมนต์นั่งสมาธินั้นเป้าประสงค์ก็คือ “ การแก้อารมณ์ กิเลสของเรา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ” เราจะใช้การสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อฝึกระงับอารมณ์เหล่านี้

      รวมถึงการฝึกสมาธิแล้วนี้จะทำให้เกิดพลังจิตมากขึ้น ความรู้สึก สุขในใจมากขึ้น มีจิตใจที่หนักแน่นมากขึ้น มีคนถามว่านั่งสมาธิแล้วต้องรู้สึกอย่างไรถึงเรียกว่าถูกวิธี

      คำตอบก็คือ “ วัดความรู้สึกที่ว่ากิเลสของเราลดลงบ้างหรือยัง ” ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ความทุกข์ในใจต่างๆมันลดลงบ้างหรือยัง การรับความรู้สึกต่อเรื่องทางโลกต่างๆ เรารับได้มากขึ้นหรือยัง

      อดทนอดกลั้นได้มากขึ้นหรือยัง หากิเลสต่างๆมันเริ่มลดลงบ้างความทุกข์ที่เคยรู้สึกว่าทุกข์หนัก มันเริ่มทำใจปรับระดับได้บ้าง… แปลว่ามาถูกทางแล้วให้มุ่งมั่นปฏิบัติต่อไปสวดมนต์นั่งสมาธิหมั่นฝึกฝนเพื่อยกระดับจิตจากภายใน ลดกิเลสต่างๆที่มันเผาใจของเราให้เกิดความทุกข์