ท่าทางในการนั่งเพื่อฝึกจิตให้เป็นสมาธิ

      เริ่มต้น เรื่องที่ถามกันมาเยอะที่สุดก็คือ ปวดขานั่งไม่ได้ต้องทำอย่างไร ผมก็จะอธิบาย เรื่องท่าในการฝึกสมาธิให้เป็นฌาน จริงๆแล้วสามารถทำได้ทุกท่า ยืนเดินนั่งนอน ไม่ต้องยึดติดว่าต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียว

      ท่านใดปวดขาให้นั่งบนเก้าอี้มีพนักพิงหรือไม่มีก็ได้ เริ่มต้น นั่งในท่าที่สบาย หลังตรง ไม่พิงพนัก มือสองข้างวางที่ หน้าขา หรือ จะ นำมือขวาทับมือซ้าย นิ้วโป้งแตะกัน ก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างตามแต่สะดวก

      ท่านใดจะนั่งพื้นก็ได้ เอาหมอนมาหนุนนั่งเพื่อให้ก้นสูงจากพื้นก็ได้ จะได้ไม่ปวดขา จะเอาขาขวาทับขาซ้ายก็ได้ ส่วนมือจะวางหน้าขาหรือจะขวาทับซ้ายก็ได้ให้เป็นท่าที่สบายตามแต่สะดวก เอาเป็นท่าที่สบายที่สุดครับ