นั่งสมาธิไม่ได้ ปวดขาต้องทำอย่างไร

      นั่งสมาธิไม่ได้ปวดขาต้องทำอย่างไร จริงๆแล้วการฝึกสมาธินั้นฝึกได้ตลอดเวลา ตลอดทั้งวัน การใช้ชีวิตประจำวันก็ฝึกได้แต่หากจะทำตามขั้นตอนวิธีการก็ ไม่ต้องยึดติดอีกว่าจำเป็นต้องท่านั่ง

      หรือจะต้องนั่งขัดสมาธิ นั่งเก้าอี้ธรรมดาก็ได้… ทำสมาธิในท่ายืนก็ได้ ทำสมาธิในท่าเดินก็ได้ ทำสมาธิในท่านั่งก็ได้ หรือจะทำสมาธิในท่านอนก็ได้ ขอให้จิตเป็นสมาธิรวบรวมจิตได้จิตไม่ส่งออกจิตไม่ฟุ้ง

      เพียงเท่านี้ก็สามารถทำได้ สำหรับคนที่ปวดขาแนะนำให้นั่งเก้าอี้ธรรมดา ยืดหลังให้ตรง มือสองข้างวางที่หน้าขาทั้งสองข้าง หลับตากำหนดจิตตามขั้นตอนในหนังสือธรรมนิมิตนี้ เพียงเท่านี้ก็สามารถปฏิบัติได้แล้วครับ

      “ สมาธิเกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ที่จิตใจเรา ” อย่าไปยึดติดกับรูปแบบวิธีการ ขอให้จิตจดจ่อ จิตสงบ อันเป็นใช้ได้ครับ