บทคำอาราธนาศีล 5

ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3

ท่านผู้เจริญ แม้นในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3

ท่านผู้เจริญ แม้นในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3

( ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า “มะยัง” เป็น”อะหัง”

และ“ยาจามะ” เป็น “ยาจามิ” )