พิธีปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงปู่สายบัว ยโสธโร 2564

 วันที่ 15 กันยายน 2564