พิธีเปิดสถาบันพลังพุทธานุภาพบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร วันที่ 28 สิงหาคม 2563