มนต์คาถานวโลกุตระ , มนต์คาถาหัวใจธาตุเบญจขันธ์

และ มนต์คาถาอิทธิเจ(คำแปล)