มนต์คาถานวโลกุตระ

ดวงตาศักดิ์สิทธิ์ ดวงตาแห่งปัญญาของจักรวาล