มนต์คาถาบูชาปู่ชีวกโกมารภัจจ์

(มนต์คาถารักษาโรคภัยไข้เจ็บ)