มนต์คาถามหายันต์มนตรา ๙ นะ

เมตตานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ โภคทรัพย์ ค้าขายรุ่งเรือง