มหามงคลครบรอบวันไหว้ครูบาอาจารย์ 

วันที่ 13 ต.ค. 64