มอบเครื่องอบฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง และได้ทำบุญ เวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

มอบเครื่องอบฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง และได้ทำบุญ เวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

 วันที่21 สิงหาคม 2563