ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิ

 วันที่ 25 ตุลาคม 2563