ร่วมสร้างอุโบสถวันหนองไม้แก่นจังหวัดชัยภูมิ

 วันที่ 24 ตุลาคม 2563