สวดมนต์แบบไม่รู้ความหมาย จะเกิดผลอะไรหรือไม่

      การสวดมนต์แบบไม่รู้ความหมายจะเกิดผลอะไรไหม จริงๆแล้วการสวดมนต์ ย่อมเกิดผลดี และเกิดผลบุญอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย ขณะที่ใช้เวลาไปกับการสวดมนต์ จิตก็ไม่ฟุ้งออกไปคิดสิ่งที่เป็นอกุศล

      ไม่ได้นำเวลาไปใช้กับเรื่องเปล่าประโยชน์ ไม่ไปใช้กับเรื่องเที่ยว เตร่ กินเหล้า เมายา ฉะนั้น “ เพียงแค่สวดมนต์ จิตก็ได้เป็นกุศลในช่วงเวลาหนึ่ง ”แล้วการสวดมนต์โดยไม่รู้ความหมายก็เหมือนท่องบ่นแบบนกแก้วนกขุนทอง ผลที่จะเกิดขึ้นหรือบุญที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

      เพราะไม่ได้น้อมนำจิตเข้าถึงการกระทำที่เรากำลังกระทำอยู่ หากเรารู้ความหมายว่าบทสวดมนต์นี้กล่าวถึงอะไร มีความหมายอย่างไร แล้วเราได้น้อมนำจิตเรา เข้าถึงร่วมด้วย เข้าใจอย่างลึกซึ่งก็เกิดปัญญา…

      การกล่าวบทสวดมนต์ออกไปโดยรู้ความหมาย ก็จะยิ่งเกิดผลซาบซ่านในจิตใจของเราเอง ฉะนั้นการสวดมนต์แบบไม่รู้ความหมาย ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มสวดมนต์เลย แต่หากสวดมนต์แบบรู้ความหมายด้วยแล้วจะยิ่งดีและสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นไปอีก

      โดยเฉพาะบทสวดมนต์ที่เป็นบทสาธยายธรรมต่างๆหากเข้าใจลึกซึ้ง ปัญาก็จะเกิด การปฏิบัติก็จะถูกวิธีและได้ผลดีมาก