สวดมนต์ไม่ได้ จิตฟุ้งซ่านคิดหลายอย่าง

      การที่ผู้ปฏิบัติทุกคนอยากเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่า ทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำไมจิตถึงไม่นิ่ง ทำไมคนอื่นทำได้ อันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดว่าเป็นเพราะเรา ไม่มีบุญ หรือ ทำไมเราทำไม่ได้เป็นเพราะจิตใจเราไม่ดีเหรอ เราถึงทำไม่ได้

      อันนี้คือความเป็นปกติของจิต จิตที่ไม่เคยขัดเกลาจิตที่ไม่เคยถูกฝึกจิตก็จะเปรียบเสมือนลิง ที่มันอยู่ไม่สุข มันไม่นิ่ง มันวิ่งไป ตรงนั้นที ตรงนี้ทีคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ ไม่นิ่งนี่คือ “ สิ่งที่เราควรมาฝึกจิตถ้า ” เราฝึกจิตได้จิตนิ่งจิตจะมีพลังเราจะรู้มีตัวรู้เกิดขึ้นได้

      ฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นแล้วจิตไม่นิ่งฟุ้งไปฟุ้งมา วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ ให้สวดมนต์ด้วยความเร็ว ออกเสียงให้ชัดเจนสวดให้เร็วที่สุด ให้ได้ยินเสียงสวดของเราเอง ความเร็วยิ่งเร็วมากยิ่งดี และสวดอย่างน้อยต่อเนื่อง 15 นาที

      ท่านใดที่มีลูกประคำก็อาจจะเริ่มต้นด้วยบทสวดที่สั้นๆแล้วก็สวดซ้ำๆวนรอบไปเรื่อยๆ ให้ถึง “ 108 จบ ” ได้ยิ่งดีมาก ทำอย่างนี้เรื่อยๆอย่างน้อย 7 วัน เชื่อว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจะหายไปเพราะว่าจิตเริ่มที่จะเป็นสมาธิมากขึ้น จิตเริ่มที่จะเคยชินกับการฝึกฝนทุกวันแบบนี้จะทำให้เริ่มเกิดสมาธิหลังจากที่รู้สึกว่าไม่ฟุ้งซ่านแล้วค่อยมาสวดด้วยความเร็วปกติครับ