อุทิศบุญต้องกรวดน้ำหรือไม่

      การอุทิศบุญ ถ้า “ พลังจิตของเรามีความนิ่ง มีพลังมากพอ ไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำก็ได้ ” แค่กำหนดจิตอุทิศบุญ แสงแห่งบุญก็จะเกิดขึ้น ผู้รับที่เรากำหนดถึง

      การกรวดน้ำนั้นเป็นกุศโลบายในการรวบรวมจิตใจ เพื่อให้เป็นพลังสมาธิ ส่วนใครที่ไม่สะดวกไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำก็ได้ ส่วนใครที่จะกรวดน้ำก็ยิ่งสามารถรวบรวมจิตใจให้มีพลังได้ดีขึ้น

      เปรียบเสมือนเป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์ เป็นการสื่อสาร ได้บอกว่า “ เราได้มอบให้ท่านแล้วนะ ” หากจากจะกรวดน้ำ เวลากำหนดจิตที่จะเทน้ำลงภาชนะ หรือลงต้นไม้นั้นให้นำนิ้วชี้จุ่มลงไปในน้ำด้วยสัมผัสในน้ำนั้น

      เพื่อให้เป็นการรวบรวมพลังจิตได้ง่ายและดีขึ้น และกำหนดจิต ระลึกถึงหน้าของผู้ที่อยากจะอุทิศให้เป็นอันเสร็จ หากไม่รู้หน้าก็กำหนดแสงออกจากหน้าผากของเราแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางเป็นอันเสร็จขั้นตอน

      หัวใจสำคัญจะอยู่ที่การรวบรวมพลังจิตพลังสมาธิของเราในการกำหนดจิตแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญให้ถึงผู้รับ ฉะนั้นต้องหมั่นฝึกพลังสมาธิกันนะครับ