โรงทานแจกอาหารกฐินวัดป่าห้าพระองค์

 วันที่ 04 ตุลาคม 2563