โลกทิพย์แดนศักดิ์สิทธิ์

งานไหว้ครู บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ณ วัดถ้ำวัวแดง

งาน”ถ้ำแสงจันทร์” ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อโลกทิพย์แดง

โครงการสร้างโรงเรียนธรรมดี ได้ดี โดยพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญแดง

งานถวายผ้าไตรจีวรหลวงปู่เทพโลกอุดรและคณะพระธรรมฑูต ๕ พระองค์ ณ ถ้ำวัวแดงแดง

หลวงปู่เทพโลกอุดร พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาแดง