ไม่เคยนั่งสมาธิต้องเริ่มอย่างไร

      ไม่เคยนั่งสมาธิมาเลย ต้องเริ่มต้นอย่างไร จริงๆแล้วการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งและกำหนดรู้ลมหายใจอย่างเดียว การใช้ชีวิตในประจำวันปกตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมาธิ ได้ตลอดเวลา

      ขอให้เรามี สติ ระลึกรู้ ว่าเรากำลังทำอะไร รู้ให้เท่าทันแล้วใช้จิตใจจดจ่ออยู่อย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่น เราแปรงฟันให้มีสมาธิกับการแปรงฟันไม่ต้องคิดส่งจิตออกข้างนอก ตั้งใจมุ่งมั่นกับการแปรงฟัน

      รู้ว่าตอนนี้แปรงฟันกำลังแปรงอยู่ที่ไหน… แปรงแล้วรู้สึกอย่างไร… เสร็จจากที่นี่แล้วไปอยู่ตรงไหนต่อ… รู้สึกอย่างไร… จับความรู้สึกให้ได้ ทำจิตให้เป็นสมาธิอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทำ เพราะคำว่า “ สมาธิคือการทำให้จิตใจจดจ่อ อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ”

      ฉะนั้นการทำสมาธิในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้มากมายเพียงแต่เราไม่รับรู้ ขาดสติที่จะระลึกรู้ การทำกับข้าวก็มีสมาธิ การกวาดบ้านถูบ้านทุกอย่างก็เป็นสมาธิได้ทั้งหมด

      ขอให้จิตใจจดจ่อและระลึกรู้ คนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยให้เริ่มต้นจากการฝึกสมาธิจากชีวิตประจำวันอย่างนี้ฃและค่อยมาเริ่มปฏิบัติตามแนวทางการฝึกสมาธิในหนังสือธรรมนิมิตนี้ครับ