สถาบันโหราศาสตร์ไทยพยากรณ์

    สถาบันโหราศาสตร์ไทยพยากรณ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยด้วยเจตนารมณ์ของ อาจารย์กฤษณะ ภูสิทธ์อุดม ที่อยากจะ ถ่ายทอด สรรพวิชาโหราศาสตร์ไทย ที่บูรพาจารย์ ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ทั้งจากโลกทิพย์และโลกปัจจุบันรวมทั้งองค์ความรู้เก่าที่ติดตัวมาแต่กำเนิดอยู่ในสัญญาให้จำได้ หมายรู้แตกฉานในวิชาโหราศาสตร์   
    องค์ความรู้จากตำราโบราณต่างๆที่ อาจารย์กฤษณะ ภูสิทธ์อุดมได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมากมาย และได้อุทิศตนช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ใจโดยตรวจชะตาให้ฟรีเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งทางใจมากมายหลายพันคนโดยผ่านช่องทาง Social  Media ต่างๆ จนเป็นที่นิยมรู้จัก โดยมีผู้ชมเข้าชม 1ล้านวิวในระยะเวลาเพียง 2 เดือน
    อาจารย์ กฤษณะ ภูสิทธ์อุดม จึงได้มีความคิดที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ไทย ตามแนวที่บูรพาจารย์ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลต่อบูรพาจารย์ และอีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้คนที่สนใจทั่วไป ได้มีวิชาความรู้ติดตัว สามารถประกอบสัมมาอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ พร้อมกับเป็นการได้ช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ใจ เสมือนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาทางใจ ให้กำลังใจ เยียวยาจิตใจเพื่อให้มี กำลังกาย กำลังใจ สู้ชีวิตต่อไปในสภาวะสังคมที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้
โลโก้สถาบัน
ความหมายของโลโก้สถาบัน