onlinecourses

     “จงหาคำตอบ ทุกสิ่งที่คุณไม่รู้ ประโยคง่ายๆสั้นๆที่ ทรงพลังและใช้ได้ผลในการขับเคลื่อน และพัฒนาตนเองหรือองค์กรที่เรารับผิดชอบอยู่ องค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รู้มากกว่าก็สำเร็จง่ายกว่า

     การเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้ว เหมือนมีทางลัดแบบก้าวกระโดด สำหรับท่านใดที่สนใจ การพัฒนาตนเองเทคนิคการขายเทคนิคการตลาดเทคนิคการตลาดออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ การจัดการเรื่องคนที่เป็นเรื่องน่าปวดหัวที่สุด การตั้งเป้าหมายองค์กร และแรงจูงใจในการขับเคลื่อนต่างๆ

     ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการบริหารธุรกิจของผมเอง และประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนปริญญาโท และบรรยายให้ภาครัฐและเอกชนมากมายหลายสถาบัน

     หลักสูตรต่างๆที่ผมสอนได้ตั้งใจสร้างสรรค์และปรับแต่งจนตกผลึกเพื่อให้เป็นบทเรียนที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบ แบบนำไปใช้ได้ทันที บทเรียนต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ จนถึง การบริหารจัดการธุรกิจ SME

      เรียนส่วนตัวด้วยระบบออนไลน์ ผ่านจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ง่าย สะดวก รวดเร็วไม่ต้องเดินทางและที่สำคัญดูซ้ำได้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยากอีกต่อไป

 

คลิกดูข้อมูล