tranfer printing

อาจารย์กฤษณะ ภูสิทธ์อุดม ได้รับเชิญจากสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องงานพิมพ์ภาพลงวัสดุด้วย
“เทคโนโลยี Transfer printing
ที่บริษัทเป็นคนคิดค้น ผลิต และพัฒนาจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณพีรวัฒน์ วรรณศิริกุล รองนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
ต้องขอขอบคุณทางสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยที่จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ขึ้น
และได้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยม